APROBACION INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL

 

INDICE PXOM

DOC I_VIL_AI_AMAP

DOC II_VIL_AI_EMR

DOC III_VIL_AI_MEM XUST

DOC IV_VIL_AI_EA-EE

DOC V_VIL_AI_NORM

DOC VI_VIL_AI_CAT

DOC VII_VIL_AI_ISA

DOC VIII_VIL_AI_ISE

 

 

FICHAS AMAP

DOC I_VIL_AI_FICHAS AMAP Armental

DOC I_VIL_AI_FICHAS AMAP Barbeito

DOC I_VIL_AI_FICHAS AMAP Curtis

DOC I_VIL_AI_FICHAS AMAP Mezonzo

DOC I_VIL_AI_FICHAS AMAP Presaras

DOC I_VIL_AI_FICHAS AMAP Vilariño

DOC I_VIL_AI_FICHAS AMAP Vilasantar

 

DOC XI-X_VIL_AI_PLANOS

DOC IX_INDICE_PL_INFORMACION

DOC X_FICHAS ORDENAC

DOC X_INDICE_PL_ORDENACIÓN

 

INFORMACION

1_Ubicacion comarcal

2_Parroquias

3_Hidrografia

4-1_Viario

4-2_Viario

4-3_Viario

4-4_Viario

5-1_Abastecemento_5000

5-2_Abastecemento_5000

5-3_Abastecemento_5000

5-4_Abastecemento_5000

5-5_Abastecemento_5000

5-6_Abastecemento_5000

5-7_Abastecemento_5000

6-1_Saneamento DISTRIB HOJAS

6-2-1_Saneamento

6-2-2_Saneamento

7-1_Rede_Electrica

7-2_Rede_Electrica

7-3_Rede_Electrica

7-4_Rede_Electrica

8-1_usos do solo

8-2_usos do solo

8-3_usos do solo

8-4_usos do solo

9-1_equipamentos_zonas_verdes

9-2_equipamentos_zonas_verdes

9-3_equipamentos_zonas_verdes

9-4_equipamentos_zonas_verdes

10_terreos forestais e montes pb

11_Concentración Parcelaria

12_Incendios

13_Infraest-Telecomunicacions

14_servidumes e dominios publicos

15_Zonificacion acustica e servidumes

16 Areas e Rutas Interese

 

ORDENACION

1_ESTRUCTURA_ORGANICA

1_Estrutura_Organica

2 Ordenacion Termo Municipal 1

2 Ordenacion Termo Municipal 2

2 Ordenacion Termo Municipal 3

2 Ordenacion Termo Municipal 4

2 Ordenacion Termo Municipal 5

2 Ordenacion Termo Municipal 6

2 Ordenacion Termo Municipal 7

2 Ordenacion Termo Municipal 8

2 Ordenacion Termo Municipal 9

3-1-1

3-1-2

3-1-3

3-1-4

3-1-5

3-1-6

3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

3-2-6

3-2-7

3-2-8

3-2-9

3-3-01

3-3-02

3-3-03

3-3-04

3-3-05

3-3-06

3-3-07

3-3-08

3-3-09

3-3-10

3-3-11

3-3-12

3-4-01

3-4-02

3-4-03

3-4-04

3-4-05

3-4-06

3-4-07

3-4-08

3-4-09

3-4-10

3-5-1

3-5-2

3-5-3

3-5-4

3-5-5

3-5-6

3-5-7

3-5-8

3-6-1

3-6-2

3-6-3

3-6-4

3-6-5

3-6-6

3-6-7

3-6-8

3-7-1

3-7-2