Vilasantar Vilasantar Vilasantar

A CORPORACIÓN

corporacion

 

Grupo municipal do PP

 

1. Alcade: Fernando Javier Pérez Fernández

2. D. Óscar Vázquez Corral

3. D. José David Pintor Pazo

4. Dª. María del Carmen Torreiro Cotos

5. D. Jesús Gómez García

6. D. José Emilio Mahía Neira

 

 

Grupo municipal do BNG

 

1. Dª. Manuela García Freire

2. D. José Antonio Cotos Seoane

3. Dª. Marta García Sánchez

replicas relojes replicas de relojes
Concello de Vilasantar, © 2010 Todos os dereitos reservados | Aviso Legal | LOPD tfn 981 778 169 fax 981 778 166 mail correo@vilasantar.com